Kulturno društvo Svoboda Deskle

Nekaj o knjižnici

Nimamo uradnega dokumenta, obstajajo pa porumenele listine, zapisi in stare knjige, iz katerih je razvidno, da so knjižnice v naših krajih delovale že leta 1946.

Sledile so razpustitve, preimenovanja in selitve. Do leta 1957 je imela knjižnica prostore v Anhovem, v nekdanji zobni ambulanti, od 1957 do 1959 je delovala v začasnih prostorih v Desklah (nekdanja miličniška postaja). Leta 1959 je knjižnica dobila stalen prostor v takrat na novo zgrajenem delavskem domu v Desklah in tu posluje še danes.

Knjižnica v Desklah od leta 1980 deluje kot podružnična knjižnica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Decembra 2001 je bila knjižnica ob finančni pomoči Občine Kanal ob Soči razširjena in obnovljena, ob strokovni pomoči Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica pa smo kot prva podružnica prešli na računalniško izposojo gradiva.


URNIK: torek in četrtek med 15:30 in 18:00 uro telefon: 05 39 53 211


Delo v knjižnici poteka po že ustaljenem urniku (torek in četrtek med 15:30 in 18:00 uro). Knjižnično izposojo opravljata dve knjižničarki: Marta Bitežnik in Karmen Paravan. Promet se je v lanskem letu (2012) močno povečal. Obiskalo nas je 2044 članov, kar je 24 % več kot v letu 2011. Število izposojenih knjig se je povečalo na 6961 ali za 23 % več kot leto prej in je najvišji v vseh podružnicah. Še vedno ostaja povprečje: 3 knjige vsakemu obiskovalcu.

Knjižni sklad smo povečali za 393 novih knjig, kar je 6 % manj kot leto prej. Trenutno je v naši knjižnici 12.693 enot knjižnega gradiva.

Fotografije


Deli